Nhân viên cơ khí tự động hóa

Nhân viên cơ khí tự động hóa

Mức lương : Thỏa thuận

Địa điểm : Thôn 7 - Phú Cát - Quốc Oai - Hà Nội

Từ ngày : 29/06/2020 - Đến ngày : 31/07/2020

• Đọc hiểu tài liệu, bản vẽ thiết kế kỹ thuật..

• Bóc tách các chi tiết trong bản vẽ lắp thiết kế, đưa ra yêu cầu kĩ thuật gia công cho các chi tiết cần chế tạo.

• Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc, qua đó phân tích và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa sự cố cho các thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất. Cũng như  nghiên cứu, chế tạo, cải tiến máy móc, phù hợp với hoạt động sản xuất hoặc nâng cao hiệu suất hoạt động.

• Sửa chữa các sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất.

• Phải tuân thủ tuyệt đối các qui định an toàn trong quá trình sửa chữa máy móc.

• Lên kế hoạch gia công những chi tiết thay thế, sửa chữa,.. và bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị, máy móc theo định kỳ.

• Xây dựng và thực hiện các cải tiến trong nhà máy nhằm đảm bảo an toàn, năng suất, chất lượng.

• Xử lý các vấn đề về điện.

• Thực hiện công việc bảo dưỡng/ bảo trì máy, tủ điều khiển… theo lịch bảo dưỡng thiết bị dựa trên sổ ghi chép hàng tháng

• Đấu nối điện 1 pha, 3 pha. 

• Tư vấn đề xuất cải tiến với lãnh đạo về tình trạng hoạt động của máy móc, thiết bị, đề xuất phương pháp sữa chữa.

• Trực điện sản xuất.

• Phải tuân thủ tuyệt đối các qui định an toàn trong quá trình sửa chữa máy móc.